Vragenlijst horeca in Wassenaar

Vragenlijst / Survey horeca in Wassenaar

Nederlands vlag

De gemeente Wassenaar laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de horeca in Wassenaar, met een nadruk op het centrum. De gemeente wil graag u betrekken bij dit onderzoek en is benieuwd naar uw ervaringen met en mening over de horeca.

Invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer 5 a 10 minuten van uw tijd, wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een horeca-ontwikkelkader, die naar verwachting in het najaar wordt gepubliceerd.

Deelname aan de vragenlijst verloopt volstrekt anoniem, uw privacy is gewaarborgd. Wilt u in aanmerking komen voor de waardebon te besteden bij de Wassenaarse horeca? Laat dan uw e-mailadres achter. Bij de verwerking van de gegevens worden uw antwoorden gescheiden van uw e-mailadres., dit gebruiken wij uitsluitend om de winnaars te informeren over hun prijs.

Britse vlag

The municipality of Wassenaar is currently conducting research into the hospitality industry in Wassenaar, with an emphasis on the center. The municipality would like to involve you in this research and is curious about your experiences and opinions about the foodservice/catering function.

Filling in the questionnaire takes about 5 to 10 minutes of your time, we thank you in advance for your cooperation! The results of the research are processed in a foodservice/catering development framework, which is expected to be published in the autumn.

Participation in the questionnaire is completely anonymous, your privacy is guaranteed. Do you want to be eligible for the voucher which can be spend at the Wassenaar catering industry? Please leave your e-mail address. When processing the data, your answers are separated from your e-mail address. We only use this to inform the winners of their prize.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan
Click here to start the survey