1.  • Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Personeel

Welke oproep- en aanzegtermijn moet ik hanteren?

Bij een oproepovereenkomst geldt met de komst van de Wab per 1-1- 2020 een oproeptermijn voor de werkgever van 4 dagen. Bij Horeca-cao wordt er van deze oproeptermijn afgeweken: een medewerker met een oproepovereenkomst moet 24 uur van te voren worden opgeroepen.

Wanneer er een oproep gedaan wordt, korter dan 24 uur van tevoren, is een medewerker niet gehouden gehoor te geven aan de oproep. Wanneer de oproep binnen 24 uur weer wordt ingetrokken bestaat er wel recht op loon, ter hoogte van de volledige aantal uren van de oproep. Als er geen uren zijn vastgesteld, geldt er wettelijk gezien een doorbetaling van 3 uur.

Opzegtermijn
De medewerker heeft dezelfde opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst als de oproeptermijn die de werkgever in acht moet nemen bij een oproepovereenkomst. De medewerker kan dan met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur de oproepovereenkomst opzeggen. Deze opzegtermijn geldt alleen bij een 0-uren overeenkomst en als er een tussentijdse opzegmogelijkheid is afgesproken. De opzegtermijn geldt ook voor een oproepovereenkomst waar een andere opzegtermijn in is afgesproken.

Wanneer is er sprake van een hoge en een lage WW-premie?

Het is aan te raden om na te gaan voor welke medewerker binnen het bedrijf een lage WW-premie moet worden afgedragen, en voor welke een hoge. Dat heeft impact op de loonkosten en op de loonaangifte.

Download het stappenplan dat laat zien voor welke werknemers je hoge en voor welke je lage WW-premie moet afdragen.

Soort overeenkomst
De hoogte van de WW-premie wordt bepaald door het soort arbeidsovereenkomst en dit moet dan ook op de arbeidsovereenkomst én de loonstrook worden vermeld. Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren valt onder de lage premie en een arbeidsovereenkomst met een flexibel aantal uren en/of bepaalde tijd valt onder de hoge premie. Het verschil tussen beide premies is altijd 5%. Concreet betekent dit het volgende:

  • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren valt onder de lage WW-premie.
  • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een flexibel aantal uren valt onder de hoge premie.
  • Alle overige overeenkomsten (oproep-, nuluren-, en min-max) vallen onder de hoge WW-premie.

Let op: als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten is voor onbepaalde tijd, dan wordt niet aan de voorwaarde voor de lage WW-premie voldaan. De werkgever is dan de hoge premie verschuldigd. Ook bij stilzwijgende verlenging is een schriftelijke overeenkomst een voorwaarde.

Uitzondering
Een overeenkomst voor BBL-leerlingen en een overeenkomst voor medewerkers jonger dan 21 jaar en minder dan 12 uur per week vallen onder de lage WW-premie.

Herziening
De WW-premie kan door het UWV worden herzien in de volgende gevallen:

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij een medewerker 30% of meer uren gewerkt heeft dan vast is overeengekomen. (Dit gaat dus niet op bij een overeenkomst met min-max)
  • Bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 35 uur volgt geen herziene premie vanwege het aantal meeruren
  • Wanneer een medewerker binnen een jaar na indiensttreding een WW-uitkering ontvangt.

Peildatum
De situatie op de eerste dag van het loontijdvak geldt als peildatum voor de hoge of de lage premie. Het maakt dan niet uit of de situatie halverwege de maand anders komt te liggen. De premie geldt dan voor het gehele aangiftetijdvak. Per aangiftetijdvak kan de premie worden aangegeven, dit is de verantwoordelijkheid van de werkgever zelf.

Hoe werkt de compensatieregeling in de transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Vanaf 1 april 2020 bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige ziekte. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 (ofwel 1 juli 2013 als eerste ziektedag). De aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 september 2020. Bij het indienen van de aanvraag wordt om een arbeidsovereenkomst, loonstrook, ontslagvergunning en beëindigingsovereenkomst gevraagd. De compensatie is tot maximaal 2 jaar ziekte. Wanneer er sprake is van een slapend dienstverband dan is deze periode voor rekening van de werkgever.

Heeft dit artikel geholpen?

Wet- & Regelgeving

Wie is codehouder van de Hygiënecode?

Sinds 1 januari 2014 is KHN codehouder. De nieuwe Hygiënecode geldt per 1 januari 2016 en vervangt de oude versie. KHN heeft de inhoud van de Hygiënecode met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgestemd. De Hygiënecode voor de horeca 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant en is daarmee het officiële document in de horeca. De uitkomst is een goedgekeurde Hygiënecode, die alle horecaondernemers in boekvorm bij KHN kunnen bestellen.

Hoe kom ik in het bezit van de Hygiënecode voor de horeca?

Je kunt de gedrukte Hygiënecode eenvoudig bestellen via onze webshop op Mijn KHN. Je hebt de Hygiënecode dan binnen vijf werkdagen in huis. De Hygiënecode bevat ook voorbeeld registratieformulieren.

Workshops & Cursussen

Is een cursus of diploma op het gebied van voedselhygiëne verplicht?

Moet iedereen weten wat de Hygiënecode inhoudt? Is een cursus verplicht? Waar wordt op gecontroleerd? Nee, het is niet verplicht om een cursus of diploma te hebben. Maar het is wel belangrijk dat je medewerkers ook kennis hebben genomen van de inhoud van de code en een instructie hebben gehad hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden. De NVWA zal bij haar inspectie ook nagaan in hoeverre jouw medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van de Hygiënecode. Je kunt deze instructie zelf geven, bijvoorbeeld aan de hand van de werkinstructies uit de Hygiënecode.

Jouw vraag niet gevonden?

Wij zijn er voor horecaondernemers, horeca verenigingen en gemeenten met horecagerelateerde vraagstukken. Horeca zit in ons bloed, we zijn ermee opgegroeid en erdoor gevormd. Dat maakt ons advies regelrecht uit het juiste hart. Advies met hart voor jouw zaak.

Pin It on Pinterest

Share This