20180704_Horecamaatwerk_1920x600_

Vergunningen geregeld? Dan kan het ondernemen beginnen

De 7 belangrijkste vergunningen voor de horeca

Als horecaondernemer heb je vaak meerdere vergunningen nodig en is het een voorwaarde dat jouw bedrijf binnen het bestemmingsplan is toegestaan. Houdt rekening met (soms ruime) aanvraag- en wachttijden. Per gemeente kunnen de kosten ook verschillen. Bovendien kun je te maken krijgen met een Bibob-toets, waarmee de integriteit van de ondernemer(-s) en het bedrijfsplan getoetst wordt.

1. Drank- en horecavergunning

Als je alcoholhoudende dranken verkoopt, die jouw gast in de zaak nuttigt, moet je als ondernemer in het bezit zijn van een Drank- en Horecawet vergunning (DHW-vergunning). Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet, die bij de gemeente moet worden aangevraagd. De DHW-vergunning is persoonsgebonden, je kunt deze dus niet overnemen van de vorige eigenaar. Je moet zelf beschikken over een verklaring sociaal hygiëne en jouw bedrijf moet aan een aantal (inrichtings-) eisen voldoen. Daarnaast mag er geen sprake zijn van slecht levensgedrag. Handig om te weten: in sommige gemeenten geldt een overgangsregeling op grond waarvan je voor een beperkte periode nog gebruik kunt maken van de vergunning van de vorige eigenaar.

2. Exploitatievergunning

Als je een horecabedrijf wilt opzetten, heb je in de meeste gemeenten de exploitatievergunning horecabedrijf nodig. Het maakt in de meeste gemeenten geen verschil of je wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. De horeca-exploitatievergunningplicht dient o.a. als bescherming van de openbare orde en veiligheid. Per gemeente verschillen de eisen en voorwaarden waar je aan moet voldoen. Voor meer informatie kun je de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bekijken.

3. Terrasvergunning

In een aantal Nederlandse gemeenten heb je een terrasvergunning nodig voor het voeren van een terras. Dit kan zelfs vereist worden als het terras op eigen grond staat. De gemeente kan eisen stellen aan een terras, ook als er geen vergunningsplicht is. De regels voor terrassen verschillen per gemeente en zijn voornamelijk te vinden in het Horecabeleid van een gemeente (de Horecanota) en het Terrassenbeleid.

4. Omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen, aanpassen, uitbreiden en vernieuwen van een bouwwerk is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente kan je vertellen of je voor jouw plannen een vergunning aan moet vragen. Soms kunnen parasols en vast meubilair gekwalificeerd worden als een bouwwerk en is een omgevingsvergunning vereist. Met een omgevingsvergunning kan ook afgeweken worden van het bestemmingsplan.

5. Speelautomatenvergunning

In de huidige Wet op de Kansspelen is geregeld dat zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen een vergunning van de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. Voor zo'n vergunning klop je dus aan bij de gemeente.

6. Gebruiksmelding

Wanneer je een bouwwerk in gebruik gaat nemen of gaat gebruiken, dan is er een gebruiksmelding nodig, als in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens. Dit is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.

7. Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Op het moment dat je een horecabedrijf nieuw start of een bestaande locatie overneemt en daar een ander soort bedrijfsvoering gaat voeren, dien je een melding te doen op grond van het activiteitenbesluit.

WK 2018 licentie verplicht

Vergunningencheck

Heeft u de vergunningen al op orde? Bent u al klaar voor het terrasseizoen? Met onze Vergunningencheck heeft u direct inzicht.

→ Doe nu de vergunningecheck!