Horeca-Maatwerk-Cursussen-Header

Veilig ondernemen? Doe de RI&E-scan.

RI&E is dé basis van uw arbobeleid

Voor elke horecaondernemer is het zaak om alles goed geregeld te hebben op het gebied van gezond en veilig werken. Voor gasten, medewerkers én jezelf. Want stel er breekt brand uit, kan men dan op tijd in veiligheid komen? Of is de nooduitgang geblokkeerd door bijvoorbeeld meubilair of voorraden?

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is vanuit de Arbowet wettelijk verplicht voor ieder bedrijf. Hiermee voorkomt u een (forse) boete van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Ook kan een verzekeraar bij het ontbreken van een RI&E, schade door calamiteiten afwijzen. Om u te ontzorgen is er een horeca RI&E ontwikkeld die door de Arbeidsinspectie is goedgekeurd. Draag daarnaast zorg dat deze RI&E actueel blijft, want een RI&E die ouder is dan vier jaar beschouwt de Inspectie SZW als verouderd.

RI&E-scan op locatie

Onze RI&E-adviseur komt bij u op locatie en neemt in 2 uur het hele RI&E proces van invullen tot het opstellen van een plan van aanpak direct uit handen. Hij bekijkt de vestiging, gaat met u in gesprek over het arbobeleid en bestudeert een aantal praktische zaken zoals het bhv-plan en het huishoudelijk reglement.

Op basis van dit bezoek kan de adviseur het gehele erkende horeca RI&E-instrument invullen. Dit instrument kent voor elke vraag een risicoklasse, die de adviseur in kaart brengt in een rapportage inclusief plan van aanpak. Voor elke vraag krijgt u inzicht in welk tijdsbestek het moet worden opgevolgd, wat uit termijnen van 3 tot 24 maanden kan bestaan.

U ontvangt de rapportage en het plan van aanpak. Daarbij ontvangt u als hulpmiddel documenten die gebruikt kunnen worden om de actie- en verbeterpunten af te ronden. Dat is essentieel, om het RI&E officieel en inzetbaar te maken. De inspectie SZW controleert hierop.

Toetsing verplicht? Ook dat regelen we.

Vanaf 25 medewerkers (niet alleen het aantal fte’s, maar ook parttimers, uitzend-, oproepkrachten en stagiaires meegeteld) is een toetsing van de RI&E door een gecertificeerde (kern)deskundige wettelijk verplicht. Deze deskundige bekijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak. De toetsing is dus een inhoudelijk, deskundig advies over de RI&E en het plan van aanpak dat het bedrijf verplicht moet laten uitvoeren. Daarna moeten bedrijven, ná instemming door een OR of PVT (indien aanwezig), met de getoetste RI&E en plan van aanpak aan de slag.

Tot 25 medewerkers is deze toetsing niet verplicht, maar draagt u wel zorg voor een veilige en gezonde (werk)omgeving.

Tarief RI&E-scan door onze adviseur

Heeft u minder dan 25 medewerkers (oproepkrachten meegeteld) en/of minder dan 500 m² per vestiging?

Dan betaalt u voor de RI&E-scan € 995. Bent u lid van KHN? Dan profiteert u van voordeel en betaalt u € 795 voor de RI&E-scan tot 25 medewerkers. (exclusief toetsing). Bij minder dan 25 medewerkers is toetsing niet verplicht maar wel mogelijk.

Tarief RI&E-scan én toetsing door een kerndeskundige

Heeft u meer dan 25 medewerkers (oproepkrachten meegeteld) per vestiging en/of meer dan 500 m² dat betaalt u voor de RI&E-scan én de toetsing samen:                     

Tariefstelling
Niet-leden
KHN-leden
  • Bij 1 bedrijfsactiviteit

€ 1295
€ 1095
  • Bij 2 bedrijfsactiviteiten

€ 1395
€ 1195
  • Bij 3 bedrijfsactiviteiten

€ 1495
€ 1295

Vanaf 4 of meer bedrijfsactiviteiten: prijzen op offertebasis.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en inclusief reiskosten

Heeft u vragen? Informeer dan geheel vrijblijvend naar de RI&E via 0348 48 94 19 of via info@horeca-maatwerk.nl.

Aanvraagformulier RI&E-scan