20180704_Horecamaatwerk_1920x600_

Heldere afspraken, ook voor klachtenafhandeling.

Onze klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Op iedere overeenkomst van een opdracht tussen Horeca Maatwerk adviesdiensten en de cliënt zijn onze kantoorklachtenregelingen van toepassing. Deze vindt u onderstaand voor BedrijfsAdvies en voor Juridisch advies en Mediation. 

Klachtenregeling Horeca Maatwerk Juridisch Advies & Mediation

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie(s), verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelend advocaat of jurist. U dient uw klacht te melden binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam van het handelen of nalaten welke aanleiding heeft gegeven tot uw klacht.

De behandelend advocaat zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd. U ontvangt binnen vier weken een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan wordt uw klacht voorgelegd aan de klachtencoördinator Horeca Maatwerk Juridisch Advies (mr. J.J. Poppe). Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan de behandelend advocaat heeft voorgelegd. Indien uw klacht betrekking heeft op de dienstverlening van mr. J.J. Poppe, dan wordt uw klacht voorgelegd aan mr. M.U. Poerink.

Gegevens klachtencoördinator Horeca Maatwerk Juridisch Advies & Mediation
De heer mr. J.J. Poppe
Postbus 566
3440 AN Woerden

Kantoorklachtenregeling
De kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Horeca Maatwerk Juridisch Advies en de cliënt.

Klachtenregeling Horeca Maatwerk BedrijfsAdvies

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Horeca Maatwerk BedrijfsAdvies en de cliënt.

Uw klacht wordt behandeld door de manager van Horeca Maatwerk BedrijfsAdvies, of (als uw klacht betrekking heeft op manager Horeca Maatwerk BedrijfsAdvies) door het Hoofd van Commerciële Dienst.

Manager van Horeca Maatwerk BedrijfsAdvies is de heer Ch.A.H.Q. Severijns. Directeur is de heer C. Crince Le Roy.