20180704_Horecamaatwerk_1920x600_

Wij gaan tot de kern van de zaak, op een eerlijke en eigen wijze.

Civiel Recht: Juridisch Advies van Horeca Maatwerk

Civiel recht is het recht dat tussen burgers en/of bedrijven onderling geldt. Hieronder vallen ook huurrecht en arbeidsrecht.

De juristen en advocaten van Horeca Maatwerk kunnen u onder meer bij de volgende onderwerpen adviseren en/of bijstaan:

Ondernemingsrecht

 • Wilt u bijv. een bedrijf overnemen?
 • Wat neemt u precies over?
 • Gaat dit over goodwill, inventaris, een handelsnaam?
 • Neemt u ook (leveranciers)contracten over?
 • Is er personeel in dienst en wat zijn uw verplichtingen hieromtrent?
 • Wilt ook een huurovereenkomst m.b.t. een bedrijfspand overnemen en stemt de verhuurder met deze indeplaatsstelling/overdracht in?
 • Hoe regelt u de overdracht en betaling?
 • Hierbij wordt u met een aantal cruciale (juridische) vragen geconfronteerd, zoals:

Voorkom verrassingen en laat u tijdens het opzetten, overnemen of beëindigen van een bedrijf tijdens dit traject goed adviseren. Onze experts begeleiden u bij het onderhandelen en de vastlegging van afspraken, op alle voorkomende aspecten. Een goed begin is het halve werk en voorkomt open einden en vervelende discussies achteraf.

Contractenrecht

 • Sluit u overeenkomsten met uw gasten en/of andere bedrijven?
  • Maakt u daarbij gebruik van schriftelijke overeenkomsten en algemene bepalingen?
  • Wat te doen als ook uw contractspartij eigen algemene voorwaarden heeft?
 • Heeft u een geschil met een gast/opdrachtgever of leverancier, bijv. omdat deze zijn/haar (betalings)verplichtingen niet nakomt en/of u schade lijdt?
 • Waar moet u aan denken bij een met een brouwerij te sluiten overeenkomst of de beëindiging hiervan (bijv. over het huren van een pand, de bruikleen van een tapinstallatie, afspraken over drankafname)?

Vast tarief

Voor een vast tarief kunnen we voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

Contractscan

We controleren een bestaand of concept contract op juridische valkuilen en mogelijke verbeterpunten. Desgewenst worden de mogelijke aanpassingen aansluitend geformuleerd.

Huurprijscheck/verlaging:

Het volgende stappenplan is mogelijk:

 • Wij kunnen voor u door een horecamakelaar laten beoordelen of uw huidige huurprijs redelijk of juist te hoog is.
 • Vervolgens kan de horecamakelaar, na een bezoek aan uw huurpand, via een advieshuurprijsrapportage adviseren wat een redelijke huurprijs is.
 • Onze juristen/advocaten kunnen met uw verhuurder onderhandelen over een huurprijsverlaging.
 • Onze juristen/advocaten kunnen voor u omtrent een huurprijsherziening een gerechtelijke procedure tot benoeming van een deskundige en eventueel een gerechtelijk procedure tot vaststelling van de huurprijs voeren.

Doe de Huurprijscheck.

Haalbaarheidsadvies

We brengen een haalbaarheidsadvies uit omtrent de slagingskansen van de gewenste juridische procedure.

Personeelsscan

Met de Personeelsscan gaat een expert een dagdeel met de ondernemer aan de slag om de arbeidsovereenkomsten, de personeelsadministratie, de functie-indeling, individuele loonafspraken en het huishoudelijk reglement te beoordelen. 

Transparant en eerlijk

 • We zijn eerlijk in ons advies over de haalbaarheid van een zaak. Dit is voor ons een kernwaarde. Dus als wij beoordelen dat een zaak onvoldoende kansrijk is, zullen wij u dit vertellen en u uitleggen waarom. Wij zullen u niet nodeloos op kosten jagen.
 • Bij (mogelijk) tegenstrijdige belangen, zoals wanneer leden van Koninklijke Horeca Nederland onderling een dispuut hebben, treden wij niet namens het ene lid tegen het andere op. Indien beide leden hiervoor openstaan kunnen we ook mediation aanbieden om tot een gezamenlijke oplossing te komen. 
Workshop Slim ondernemen in de horeca

Huurprijscheck

Huurt u al 5 jaar of langer een pand in de horeca? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een huurprijsverlaging. Met onze Huurprijscheck krijgt u direct antwoord en kunnen wij met u samen het vervolgtraject inzichtelijk maken.

→ Doe nu de huurprijscheck!