Horecamaatwerk_1920x600_7

Heldere richtlijnen voor u én voor uw medewerkers.

Cao biedt heldere richtlijnen

De huidige horeca-cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De cao is gesloten door KHN en CNV Vakmensen en volgt het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) op. Naast een salarisverhoging biedt de cao met name duidelijkheid en perspectief voor medewerkers in de horeca. Het is een basis vanwaaruit horecaondernemers heldere richtlijnen kunnen schetsen wat hun medewerkers van ze kan verwachten. Horecaondernemers zijn verplicht deze nieuwe cao te volgen.

De cao in uw zaak

Is uw horecaonderneming cao-proof? Met de Personeelsscan kunt u toetsen of uw horecaonderneming cao-proof is. Een adviseur gaat een dagdeel met u aan de slag om personeelsadministratie of -beleid door te nemen. U ontvangt een beknopte rapportage met de bevindingen en mogelijke suggesties ter verbetering.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de horeca-cao? Kijk dan op khn.nl/cao.