huurprijscheck

Ruim 5 jaar huren in de horeca? Doe de Huurprijscheck

Huurprijscheck

Heeft u het idee dat u te veel huur betaalt? Met onze online huurprijscheck komt u er achter of uw huurprijs eigenlijk te hoog is. Als KHN-lid betaalt u voor deze huurprijscheck slechts € 49 (niet-leden betalen € 99). Deze kleine investering kan tot een grote huurprijsverlaging leiden.

Als u de bedrijfsruimte (bestemd voor horeca) lang genoeg huurt, heeft u het recht op een redelijke huurprijs. Als voorwaarden hiervoor gelden dat de eerste huurtermijn is verstreken en de huurprijs in de laatste vijf jaar, behalve via de jaarlijkse indexatie, niet is gewijzigd.

Het is lastig om zelf in te schatten of uw huidige huurprijs te hoog ligt en wat nu precies een redelijke huurprijs is. De horecamakelaars waarmee wij samenwerken kunnen aan de hand van uw ingevulde online huurprijscheck beoordelen of uw huidige huurprijs te hoog is.

Stappen huurprijscheck:

  1. Invullen basisgegevens en betaling (leden loggen in via mijn khn) 
  2. Invullen huurgegevens (via link per e-mail) 
  3. Toevoeging documenten (huurovereenkomst, huurnota en indien aanwezig plattegrond)

Huurwaardebepalingsrapport van uw horecapand

Om te bepalen wat dan wel een redelijke huurprijs is, kan de horecamakelaar voor een vast tarief van € 495 (voor hotels en grotere complexen geldt een vast tarief van € 620) bij u langskomen om een huurwaardebepalingsrapport op te stellen. Met dit rapport heeft u een duidelijk beeld over wat een redelijke huurprijs voor uw horecapand is.

Onderhandelingen met verhuurder

Als uit de huurprijscheck en het huurwaardebepalingsrapport blijkt dat uw huurprijs te hoog is, kunnen de juristen van Horeca Maatwerk uw verhuurder hierop aanspreken en over een verlaging van de huurprijs onderhandelen. Voor dit onderhandelingstraject betaalt u het vaste tarief van € 495 inclusief reiskosten (exclusief btw). Als we onderling tot een nieuwe huurprijs kunnen komen, zult u de gemaakte kosten vermoedelijk al bij de betaling van de eerstvolgende huurtermijnen terugverdienen. Dit is uiteraard afhankelijk van het bedrag waarmee de huurprijs wordt verlaagd.

Gerechtelijke procedure

In het geval deze onderhandelingen niet tot een succesvol resultaat leiden, kunnen wij (indien aan bepaalde wettelijke voorwaarden wordt voldaan) voor u bij de rechter een huurprijsverlaging afdwingen. Wij voeren zo’n gerechtelijke procedure voor u voor een vast tarief van € 999 (exclusief btw, griffierechten bij de rechtbank, reiskosten en kosten van bijvoorbeeld een taxatierapport). Via deze gerechtelijke procedure wordt een deskundige aangesteld die, door middel van het vergelijken van soortgelijke huurobjecten bij u in de buurt, bepaalt wat een nieuwe redelijke huurprijs is. De kosten van het deskundigenrapport dienen door de verzoeker te worden voorgeschoten. Als blijkt dat de huurprijs moet worden verlaagd, komen de kosten van deze deskundige voor rekening van de verhuurder. Ook voor de kosten van de gerechtelijke procedure en de deskundige geldt dat u deze, afhankelijk van het bedrag waarmee de huurprijs vervolgens wordt verlaagd, al in een paar maanden kunt terugverdienen.

Besparing huurkosten

De ervaring leert dat wij de meeste huurprijsverlagingen door middel van het onderhandelingstraject realiseren.

Een nieuwe verlaagde huurprijs geldt voor de komende vijf jaar. Stel dat de maandelijkse huurprijs met € 1.000 wordt verlaagd, dan leidt dit tot een kostenbesparing over de komende vijf jaar van circa € 60.000. De investeringen via de bovengenoemde fixed fees vallen hierbij in het niet.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering (voor uw bedrijf) heeft afgesloten is het mogelijk dat wij bovenstaande (juridische) werkzaamheden voor u uitvoeren en dat de kosten hiervan door uw verzekeraar worden gedekt. Wij kunnen hierover met uw rechtsbijstandsverzekeraar contact opnemen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Huurprijscheck of heeft u een andere huurrechtelijke vraag? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.