1.  • Contractenrecht

Contractenrecht

Duidelijk zal zijn dat dit deel van het recht zich bezig houdt met contracten en overeenkomsten. Het betreft het recht dat de duur en het eindigen van overeenkomsten behandelt, en verder het opstellen en toepassen van overeenkomsten. Het is een onderdeel van het verbintenissenrecht. De definitie van een verbintenis is – kort gezegd - een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking tussen twee of meer partijen op grond waarvan partij A een bepaalde prestatie dient te verrichten, waar partij B recht op heeft. Denk bijvoorbeeld aan een leverancierscontract, waarin je afspraken maakt over de afname van bepaalde goederen, hoeveelheden en tegen welke prijs. Maar vaak wordt er meer geregeld, zoals ook de tijdstippen van levering en wat de afspraken zijn wanneer er niet, niet voldoende of niet tijdig geleverd kan worden.  

In Nederland geldt in principe contractsvrijheid: men mag dus in principe afspreken wat men wil. Maar er zijn wel beperkingen. Daarnaast is het soms moeilijk om van te voren te bedenken wat er allemaal mis kan gaan, wat je geregeld wilt hebben en waar je verder nog aan moet denken. Daarom schakel je een jurist of advocaat van Horeca Maatwerk in. Zij hebben ervaring met nagenoeg alle typen contracten welke gebruikelijk zijn in de horeca.  

 

  • Sluit jij overeenkomsten met jouw gasten en/of andere bedrijven?
  • Maak je daarbij gebruik van schriftelijke overeenkomsten en algemene bepalingen?
  • Wat te doen als ook jouw contractspartij eigen algemene voorwaarden heeft?
  • Heb je een geschil met een gast/opdrachtgever of leverancier, bijv. omdat deze zijn/haar (betalings)verplichtingen niet nakomt en/of je schade lijdt?
  • Waar moet je aan denken bij een met een brouwerij te sluiten overeenkomst of de beëindiging hiervan (bijv. over het huren van een pand, de bruikleen van een tapinstallatie, afspraken over drankafname)?

Advies

De advocaten en juristen van Horeca Maatwerk zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het contractenrecht en kunnen jou op een eerlijke en eigen wijze snel en efficiënt een oplossing op maat bieden. Een advies als het kan, een procedure als het moet.

 

Voor vragen op het gebied van contractrecht kun je vrijblijvend met ons contact opnemen.

Vrijblijvend contractrecht advies

3 + 3 =

Pin It on Pinterest

Share This