1.  • Bestuursrecht
Horeca Maatwerk advocaten en juristen gespecialiseerd in vastgoed- en huurrecht

Bestuursrecht

Horeca Maatwerk juristen gespecialiseerd in bestuursrecht

De regeldruk in Nederland is groot. De eisen en regels die de overheid stelt aan ondernemers zijn complex en talrijk.

Als ondernemer loop je regelmatig tegen situaties aan waarvan onduidelijk is wat nu de uw rechten en plichten zijn. Zoals:

  • Welke vergunningen zijn er nodig, en welke voorschriften kunnen daarin worden opgenomen?
  • Tot hoever reikt de verantwoordelijkheid voor het houden aan de coronaregels?
  • Hoe zit het met geluidsnormen, geurnormen en is er mogelijk andere overlast?
  • Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid als ondernemer voor de veiligheid op straat?
  • Mag een luifel nu wel of niet boven het terras?
  • Wie of wat bepaalt eigenlijk welk type horecabedrijf u mag uitoefenen in het bedrijfspand dat uin gebruik hebt?
  • Wat zijn de tijden waarop het bedrijf geopend mag zijn?
  • En moet u dan altijd zelf in de zaak aanwezig zijn?
  • Welke gevolgen heeft de nieuwe Omgevingswet voor u?
  • Heeft u recht op een schadevergoeding als een toegangsweg door de overheid afgesloten wordt?

Vind in dit woud van regels maar uw weg. En als alles eenmaal is uitgezocht blijkt er toch iets niet te kloppen. Of de buren hebben klachten. De overheid besluit te gaan handhaven. Kan dat zo maar en wat valt daar dan tegen te doen?

De juristen en advocaten van Horeca Maatwerk kunnen u inhoudelijk adviseren over de relevante wetgeving en begeleiden bij o.a. de aanvraag van vergunningen. Zij kunnen u juridisch ondersteunen bij besluiten van de overheid en hiertegen namens u bezwaar- en beroepsprocedures voeren.

Indien er conflicten zijn ontstaan, kunnen zij u met raad en daad bijstaan. Zij kunnen u adviseren, maar ook ondersteunen bij gesprekken en overleggen met de overheid. Zij helpen u daar waar mogelijk met praktische oplossingen voor uw situatie, zodat u zich weer kunt bezig houden met dat waar uw passie ligt; ondernemen.

Advies

De advocaten en juristen van Horeca Maatwerk zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht en kunnen jou op een eerlijke en eigen wijze snel en efficiënt een oplossing op maat bieden. Een advies als het kan, een procedure als het moet.

 

Voor vragen op het gebied van bestuursrecht kun je vrijblijvend met ons contact opnemen.

Vrijblijvend bestuursrechtelijk advies

14 + 8 =

Pin It on Pinterest

Share This